Maklumat penting lain

Yuran dan Caj PPA

Terdapat yuran dan caj yang terlibat dan anda dinasihatkan untuk mempertimbangkannya sebelum mencarum kepada skim ini. Jadual di bawah menyatakan maklumat mengenai yuran PPA berkenaan akaun PRS anda.

Yuran dan Caj Penyedia

Mungkin ada perbezaan yuran dan caj di antara Penyedia PRS. Senarai di bawah ini menyediakan beberapa bayaran am yang dikenakan oleh Penyedia PRS.

•    Caj jualan – untuk membayar perkhidmatan pemasaran dan servis
•    Yuran pengurusan tahunan – untuk membayar perkhidmatan pengurusan pelaburan
•    Yuran transaksi seperti yuran penukaran, yuran pemindahan dan caj penebusan – untuk membayar pentadbiran urus niaga anda

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai setiap yuran dan caj Penyedia PRS atau membuat perbandingan yuran, sila ke bahagian Penyedia & Skim PRS.

Risiko Pelaburan

Apabila anda melabur dalam Dana PRS, ada risiko pelaburan yang terlibat. Ini adalah risiko am yang terdedah kepada anda ketika melabur dalam mana-mana Dana PRS serta risiko khusus yang berkaitan dengan portfolio pelaburan setiap Dana PRS. Oleh itu, anda harus mempertimbangkan jenis risiko yang boleh mempengaruhi anda dan dana. Perbezaan ini ditunjukkan dalam Dokumen Pendedahan Skim PRS atau Helaian Penzahiran Produk.

Untuk mengetahui senarai risiko umum dan spesifik dana PRS dengan Penyedia PRS masing-masing, sila ke bahagian Dana & Penyedia. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi mana-mana Penyedia PRS dan meminta salinan Dokumen Pendedahan Skim PRS atau Helaian Penzahiran Produk.

Mengenai Dana PRS

Mana-mana individu yang telah mencapai umur 18 tahun pada tarikh pembukaan akaun pencen swasta boleh membuat sumbangan kepada mana-mana dana di bawah PRS. PRS ditawarkan kepada rakyat Malaysia dan juga bukan rakyat Malaysia. Sumbangan kepada mana-mana dana di bawah PRS akan dikekalkan dalam dua sub-akaun berasingan oleh Penyedia PRS seperti berikut:

asset-11

 • 70 % dalam Sub-akaun A yang tidak boleh dilakukan pengeluaran pra-persaraan; dan
 • 30 % dalam Sub-akaun B yang boleh dilakukan pengeluaran pra-persaraan tertakluk kepada pembayaran sebanyak 8 % cukai penalti atas jumlah pengeluaran.

Individu mempunyai pilihan untuk mencarum kepada lebih daripada satu dana di bawah skim PRS atau untuk menyumbang kepada lebih daripada satu skim PRS, yang ditawarkan oleh Penyedia PRS yang berlainan.

Sebagai skim sukarela, tiada jumlah tetap atau selang tetap untuk membuat caruman. Anda mungkin ingin membuat caruman secara berkala atau caruman sekaligus. Sila ambil perhatian bahawa terdapat perbezaan dalam jumlah caruman permulaan minimum dan jumlah caruman berikutnya antara Penyedia PRS.

Sebaik sahaja anda membuka akaun PRS, anda boleh menambah caruman dengan menggunakan PRS Online melalui telefon pintar, tablet atau komputer anda. Ketahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan Top Up PRS Online.

Apabila anda membuat caruman dalam PRS untuk kali pertama, anda diberi hak tempoh bertenang untuk mendapatkan bayaran balik pelaburan anda dalam dana, dalam tempoh bertenang tidak kurang daripada enam (6) hari perniagaan bermula daripada tarikh penerimaan permohonan oleh Penyedia PRS.

Anda boleh menikmati pelepasan cukai atas sumbangan kasar anda, cth: termasuk caj pendahuluan. Contohnya, jika individu melabur RM3,000 dengan Penyedia dan Penyedia tersebut menolak sebanyak RM10 untuk yuran pembukaan akaun dan RM50 untuk caj jualan, jumlah penuh sebanyak RM3,000 layak untuk pelepasan cukai, dan bukan RM2,940.

Tuntutan pengecualian cukai sehingga RM3,000 setahun boleh dilakukan ke atas pendapatan bercukai bagi caruman individu dengan PRS dari tahun taksiran 2012 hingga 2025. Individu boleh menuntut pelepasan cukai individu atau PRS di bawah Seksyen F-F18 Borang BE. Kenyataan sumbangan untuk menyokong tuntutan untuk pelepasan cukai dapat diperoleh dari Penyedia sebagai bukti pelaburan yang dibuat untuk tahun taksiran.

Asset-12_ae8467a725638744970fea45acd86f3e

PRS menawarkan pencarum pilihan dan kelonggaran untuk menukar dana mereka atau memindahkan wang kepada Penyedia yang lain sekiranya dana sedia ada gagal mengatasi jangkaan. Ini akan memastikan objektif persaraan dan pelaburan pencarum diselaraskan, disesuaikan dan akhirnya direalisasikan.

Penukaran berlaku apabila ahli meminta pemindahan dana PRS sedia ada yang dilaburkan ke dana PRS yang lain dalam skim PRS penyedia PRS yang sama.

Pemindahan berlaku apabila Ahli meminta untuk pemindahan dana PRS sedia ada yang dilaburkan ke dana PRS lain dalam skim PRS penyedia PRS yang lain.

Ahli PRS dibenarkan untuk menukar antara dana dalam skim ini atau memindahkan faedah terakru kepada dana PRS yang lain daripada Penyedia PRS yang lain, tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen pendedahan PRS. Sila baca dokumen pendedahan PRS sebelum membuat keputusan untuk membuat pelaburan. Jika anda tidak mempunyai salinan, sila hubungi Penyedia PRS untuk mendapatkannya.

Pemindahan hanya boleh diarahkan antara Penyedia selepas tahun pertama keahlian kepada PRS dari tarikh caruman pertama.

Ahli PRS boleh membuat pemindahan penuh atau sebahagian daripada satu atau berbilang dana yang diuruskan oleh Penyedia sedia ada (Transferor). Ahli PRS boleh menemui Penyedia yang baru (Transferee) untuk melengkapkan Borang Perpindahan serta borang lain yang berkaitan. Permohonan untuk pemindahan mesti dibuat dalam unit dan Ahli PRS tidak akan diminta untuk menunjukkan pecahan pada bilangan unit yang akan dipindahkan dari sub-akaun A dan sub-akaun B masing-masing.

Peruntukan unit antara sub-akaun A dan sub-akaun B akan didasarkan pada nisbah 70-30 di mana 70 % daripada unit akan ditebus dari sub-akaun A daripada Dana Transferor dan diperuntukkan kepada sub-akaun A dari Dana Transferee, dan 30 % daripada unit akan ditebus daripada sub-akaun B Dana Transferor dan diperuntukkan kepada sub-akaun B Dana Transferee. Sekiranya terdapat unit yang tidak mencukupi dalam sub-akaun B untuk melaksanakan pemindahan mengikut nisbah 70-30, Penyedia Transferor dibenarkan untuk menebus unit-unit lain dari sub-akaun A daripada Dana Transferor untuk memenuhi permintaan pemindahan dan meneruskan pemindahan membeli untuk unit sub-akaun A Dana Transferee.

Untuk yuran dan caj pertukaran dan pemindahan, sila rujuk halaman Penyedia di bawah Penyedia & Skim (Yuran dan Caj). Yuran Penyedia Transferor (termasuk bayaran pemindahan dan caj penebusan, jika berkenaan) perlu ditolak daripada sub-akaun A daripada Dana Transferor. Untuk pemindahan daripada satu atau lebih dana, yuran perpindahan Penyedia Transferor harus dibahagikan sama rata bergantung kepada jumlah dana. Misalnya, jika terdapat permintaan pemindahan daripada dua dana, yuran perpindahan sebanyak RM50 akan dikenakan (RM25 untuk setiap dana).

Anda mungkin ingin membuat pengeluaran biasa atau pengeluaran sekaligus. Permintaan pengeluaran boleh dibuat dalam keadaan berikut:

Berikut tidak dianggap sebagai pengeluaran daripada skim:

 • Pelaksanaan tempoh bertenang;
 • Pengeluaran / Penebusan untuk tujuan pemindahan kepada skim oleh Penyedia PRS yang lain; atau
 • Menunaikan hak untuk menarik diri disebabkan perubahan dalam bentuk penambahan atau penggantian pada penzahiran, seperti senario di bawah:
  • Setelah mendaftar dalam dana PRS, sekiranya kemudian Penyedia PRS menyerahkan penambahan atau penggantian terhadap dokumen penzahiran untuk dana tersebut kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk pendaftaran sebelum unit dikeluarkan, Penyedia PRS harus memaklumkan kepada anda sebaik sahaja dokumen tersebut didaftarkan. Anda akan diberi tempoh 14 hari untuk memutuskan sama ada anda ingin menarik diri atau terus melabur.

Berikut adalah perubahan sama ada penambahan atau penggantian dokumen penzahiran yang boleh mempengaruhi keputusan anda untuk terus melabur dalam dana;

   1. perubahan dalam strategi pelaburan dana;
   2. perubahan dasar pengedaran dana; atau
   3. perubahan baki minimum yang diperlukan untuk dana.
  • Walau bagaimanapun, hak untuk menarik diri dalam contoh ini tidak boleh diguna pakai sekiranya:
   1. dana baru ditambah kepada dokumen penzahiran utama;
   2. perubahan tidak mempengaruhi secara langsung dana yang anda laburkan;
   3. sumbangan dibuat bagi pihak anda oleh majikan; atau
   4. Anda memilih pilihan yang ditetapkan.

Nota: Ahli akan dimaklumkan jika sebarang perubahan dibuat pada umur semasa.

Anggota PRS yang berumur 55 tahun dan ke atas boleh membuat pengeluaran persaraan tanpa dikenakan penalti cukai.

Walaupun pengeluaran sekaligus dibenarkan, ahli digalakkan untuk mengekalkan simpanan mereka untuk pelaburan berterusan di bawah Skim masing-masing.

 • Muat turun Borang Penukaran di sini.
 • Anda boleh melihat terma & syarat untuk Penukaran di sini.
 • Anda boleh melihat dokumentasi yang diperlukan untuk Pengeluaran di sini.