Soalan Lazim PPA

Maklumat Umum

Siapa PPA?

Private Pension Administrator Malaysia (PPA) adalah badan yang diluluskan di bawah seksyen 139C Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 untuk melaksanakan fungsi simpanan, pentadbiran dan perkhidmatan pelanggan untuk ahli dan pencarum berhubung caruman yang dibuat berkenaan dengan Skim Persaraan Swasta. Semua pemohon PRS dikehendaki membuka akaun dengan PPA dan setelah berjaya, pemohon PRS kemudian dirujuk sebagai Ahli PRS.

Apakah peranan PPA?

PPA memainkan peranan penting dalam menyediakan infrastruktur bagi industri PRS. Objektif utama PPA adalah untuk menyediakan pentadbiran yang cekap serta sokongan industri dan pembangunan.

Pentadbiran Pusat – Selain menyediakan pusat pengurusan akaun sepanjang hayat, memudahkan transaksi dan mempromosikan pentadbiran yang cekap untuk membantu pemegang akaun memantau dana PRS mereka, PPA juga mengendalikan pusat panggilan untuk menguruskan pertanyaan mengenai PRS.

Pembangunan Industri – PPA juga bertindak sebagai pusat sumber sehenti untuk maklumat yang berkaitan dengan industri PRS, Penyedia PRS, Pengedar, Skim dan Dana untuk ahli di Malaysia. PPA bertanggungjawab mendidik orang ramai mengenai persaraan dan PRS.

Sokongan – Dalam menyediakan pusat pentadbiran dan membangunkan industri, PPA bertujuan untuk menjana keyakinan masyarakat dan melindungi kepentingan anggota.

Bagaimana saya boleh mendapatkan Nombor Akaun Dalam Talian PPA?

Setelah melabur dan membuka akaun PRS dengan Pembekal, anda secara automatik mendaftar sebagai ahli sepanjang hayat dan akan diberi nombor akaun dalam talian oleh PPA. Akaun dalam talian membolehkan ahli melihat butiran pelaburan mereka, menyemak transaksi dan mempunyai akses kepada prestasi pelaburan 24 jam sehari.

Pentadbiran Akaun PPA

Prosedur log masuk kali pertama

Bagaimana saya boleh membuat tetapan Akaun Dalam Talian PPA untuk kali pertama / dapatkan kata laluan Masuk Kali Pertama?
Sila klik di sini untuk melihat panduan visual mengenai cara untuk melakukan Log Masuk Kali Pertama

Bagaimanakah saya boleh menukar kata laluan?

Sila klik di sini untuk melihat panduan visual mengenai cara menukar kata laluan anda.

Mengapa akaun saya telah dikunci?

Kemungkinan akaun anda telah dikunci kerana alasan berikut: –
(i) Melebihi jumlah percubaan yang dibenarkan untuk log masuk (lebih daripada 3 percubaan); atau
(ii) Kata laluan baru tidak disimpan dengan betul semasa proses menukar kata laluan.

Sila hubungi Pusat Panggilan PPA di 1-300-131-772 atau e-mel AskPPA@ppa.my untuk bantuan.

Akaun telah dikunci dan saya ingin menetapkan semula kata laluan. Apa patut saya lakukan?

Sila klik pada tab Lupa Kata Laluan di sini. Untuk bantuan, sila hubungi Pusat Panggilan PPA di 1-300-131-772 atau e-mel AskPPA@ppa.my.

Saya ingin mengemaskini butiran peribadi, apa yang perlu saya lakukan?

Sila hubungi Penyedia PRS untuk melaksanakan perubahan atau hubungi Pusat Panggilan PPA di 1-300-131-772 atau e-mel AskPPA@ppa.my untuk mendapatkan bantuan.

Di mana saya boleh membuat aduan?

Kami menganalisis semua aduan dan mengambil kira sama ada aduan itu mempunyai asas dan berdasarkan peraturan serta garis panduan sedia ada. Apabila aduan itu merupakan satu perkara serius yang memerlukan perubahan dalam peraturan atau garis panduan yang sedia ada, kami akan mengajukan kepada pengawal selia untuk pertimbangan selanjutnya.

Anda boleh membuat aduan kepada PPA melalui saluran berikut: –

Melalui Telefon: 1-300-131-772
E-mel: askPPA@ppa.my

Kami menerima aduan dalam tempoh 24 jam dan akan berusaha untuk menyelesaikan sebarang aduan dalam tempoh 2 hari bekerja (bagi aduan yang tidak memerlukan siasatan) dan dalam masa 7 hari bekerja (bagi aduan yang memerlukan siasatan).