Kenali Kami

Private Pension Administrator Malaysia (PPA) merupakan pentadbir pusat bagi Skim Persaraan Swasta (PRS).

Dilancarkan bersama-sama dengan pelancaran PRS pada 18 Julai 2012 oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, PPA merupakan sebuah badan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) untuk melindungi kepentingan ahli PRS dan mendidik orang ramai tentang PRS.

Menyediakan  pengurusan akaun seumur hidup dan laporan untuk ahli PRS

Menyediakan akses secara online
 untuk akaun ahli PRS

Menjadi  pusat pembelajaran dan informasi berkaitan PRS dan persaraan

Tugas kami