Cemerlang Dengan Melakukan Sesuatu Dengan Cara Berbeza

Kajian menunjukkan bahawa adalah tidak mustahil untuk bekerja sehingga usia persaraan tetapi masih tidak mempunyai dana yang cukup untuk kehidupan selepas bekerja.

Jadikan syarikat anda berbeza daripada yang lain dengan memperkasakan kakitangan anda untuk merancang masa depan kewangan mereka sendiri. Pekerja yang mempunyai kedudukan kewangan yang terjamin akan mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan produktif.

PPA menawarkan program pendidikan kewangan yang bersesuaian untuk pekerja anda bagi membantu mereka memahami kepentingan pengurusan kewangan dan perancangan persaraan.

Untuk membuat permintaan sesi pembentangan, seorang kakitangan daripada pihak pengurusan syarikat boleh melengkapkan borang “Tetapkan Temujanji” dan pihak kami akan berhubung untuk menetapkan jadual sesi tersebut.

Untuk Majikan

Menjadi penunjuk arah untuk para pekerja menyimpan demi masa depan mereka adalah tidak rumit dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Anda boleh mulakannya dengan memudahcarakan pendaftaran akaun PRS mereka atau memberi pilihan kepada mereka untuk menyimpan secara berkala melalui potongan gaji.

Sekiranya anda ingin memberi lebih faedah, pertimbangkan juga untuk mencarum dalam PRS bagi pihak kakitangan anda atau padankan sumbangan daripada syarikat dengan caruman PRS mereka. Dengan ini, majikan layak untuk mendapat potongan cukai sehingga 19%. Kelebihan cukai ini juga boleh diaplikasikan ketika pemberian bonus prestasi atau jadual peletakan hak (‘vesting schedules’) menerusi caruman PRS.

Sebagai tambahan kepada pakej remunirasi sedia ada, PRS boleh dijadikan sebahagian daripada program pengekalan pekerja yang tidak hanya dapat membantu mereka dari segi simpanan persaraan malah ianya memberikan potongan cukai kepada syarikat anda. Ini adalah kerana majikan yang menyumbang dalam PRS bagi pihak pekerja adalah layak untuk mendapat potongan cukai sehingga 19% seperti yang tertera di bawah.

Potongan cukai untuk caruman yang dibuat oleh majikan

Contoh*

Kreatif Sdn Bhd telah membuat caruman berikut untuk tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2013:

(a) KWSP – 12% daripada remunirasi pekerja dan
(b) Dana PRS – 7% daripada remunirasi pekerja

Jumlah remunirasi pekerja untuk tempoh tersebut adalah RM300,000. Potongan yang dibenarkan kepada syarikat di bawah subseksyen 34(4) Akta Cukai Pendapatan adalah RM57,000 (RM300,000 x 19%).

Nota*

(1) Kadar caruman majikan adalah 12% daripada remunirasi pekerja.
(2) Caruman yang dibuat oleh majikan bagi pihak pekerja mereka adalah dibenarkan untuk potongan di bawah subseksyen 34 (4) Akta Cukai Pendapatan tertakluk kepada maksimum 19% daripada remunirasi pekerja.

* Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri (Skim Persaraan Swasta – Ketetapan Umum No. 9/2014 Seksyen 5.2).

Dengan menggalakkan kesejahteraan persaraan dengan PRS, syarikat anda akan dilihat sebagai majikan yang mengambil berat dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran dan mendidik pekerja anda tentang perlunya untuk merancang dan mempersiapkan diri untuk persaraan mereka. PRS juga menjadi pelengkap kepada simpanan persaraan mandatori pekerja anda yang akan membolehkan mereka menikmati kesejahteraan kewangan yang lebih baik apabila bersara.

Kelebihan PRS untuk MajikanSebagai majikan, anda boleh memperkenalkan PRS sama ada dengan melaksanakan Program Penaja PRS dan/atau Program Caruman Majikan. Pelaksanaan PRS boleh menjadi mudah dengan nasihat dan kaedah yang betul.

Program Penajaan Majikan PRS

  • Majikan yang menaja pelaksanaan skim PRS akan meningkatkan kesejahteraan kewangan persaraan pekerja
  • Mempromosikan skim PRS secara aktif kepada pekerja atas dasar pendaftaran sukarela
  • Memilih Penyedia PRS untuk memasarkan, mendidik dan mendaftarkan pekerja dengan skim PRS
  • Pekerja memilih dana PRS, mendaftar dengan Penyedia melalui caruman bulanan tetap
  • Majikan memudahkan potongan gaji untuk caruman PRS pekerja kepada Penyedia PRS

Program Caruman PRS Majikan

  • Majikan memilih untuk membuat caruman tambahan sehingga 19 peratus di atas caruman KWSP mandatori kepada skim PRS pekerja
  • Majikan memilih untuk menyalurkan caruman KWSP sedia ada di atas sumbangan mandatori kepada skim PRS pekerja
  • Program caruman bersama majikan & pekerja – majikan membuat caruman yang sama kepada caruman PRS yang dibuat oleh pekerja

Untuk maklumat lanjut mengenai prosedur permohonan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk pelaksanaan pemotongan gaji, sila layari:

Untuk Semenanjung Malaysia: http://jtksm.mohr.gov.my
Untuk Sabah: http://jtksbh.mohr.gov.my
Untuk Sarawak: https://www.jtkswk.gov.my

Lebih Menonjol dengan PRS

Menarik minat pekerja berbakat, mewujudkan kesetiaan dan meningkatkan pengekalan kakitangan dengan PRS. Hubungi PPA hari ini untuk menetapkan jadual temujanji pembentangan:

Ya, syarikat saya ingin membuat permintaan untuk pembentangan PRS kepada kakitangan.

Untuk Pekerja

Sekiranya syarikat anda menawarkan caruman PRS sebagai sebahagian daripada faedahnya, sila bertanyakan mengenai kemungkinan untuk membuat tambahan simpanan ke dalam akaun PRS anda melalui potongan gaji. Mengautomasikan sumbangan anda dengan cara ini akan menanamkan tabiat menyimpan tanpa sedar selain anda dapat memperolehi kelebihan di atas Pelepasan Cukai PRS.

Sebagai langkah alternatif, sekiranya anda yakin syarikat anda boleh meraih faedah daripada PRS, sila maklumkan kepada pihak yang berkaitan dalam bahagian pengurusan atau sumber manusia di syarikat anda untuk membuat permintaan kepada PPA bagi menganjurkan sebuah Pembentangan PRS untuk Kakitangan dan kami dengan sukacitanya akan memenuhi permintaan tersebut.