Soalan Lazim PRS

PERMOHONAN PRS

Apakah syarat-syarat permohonan dan dokumen sokongan?

Sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun dan ke atas layak untuk membuat caruman PRS. Anda memerlukan bukti pengenalan diri: Kad Pengenalan/Polis/Tentera ID Tentera (untuk rakyat Malaysia) atau Pasport (Asing).

Untuk maklumat lanjut mengenai Ciri-ciri Skim, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri Skim.

Untuk maklumat lanjut mengenai Pelaburan PRS, sila rujuk ke tab Bermula di laman web kami Permulaan > Melabur di dalam PRS > Urusniaga PRS.

Di mana saya boleh mendapatkan maklumat mengenai dana yang ada? Bagaimana untuk mengetahui pilihan yang sesuai dan terbaik untuk saya? Apa yang perlu saya pertimbangkan apabila memilih PRS?

Untuk maklumat lanjut mengenai pilihan dana, sila rujuk ke tab Permulaan, PRS dan PenyediaPRS di laman web kami
Permulaan > Pendidikan Persaraan > Pilihan Pelaburan PRS
PRS > Mengenai PRS > Penyedia PRS & Pilihan Dana
Penyedia > Maklumat Dana PRS > Harga Dana Harian

Anda juga boleh menggunakan Kalkulator Persaraan di sini untuk membantu anda merancang pilihan persaraan anda.

Jika saya adalah seorang yang bankrap dan belum dilepaskan, bolehkah saya membuka akaun dengan Penyedia PRS?

Seorang yang bankrap boleh mengambil bahagian dalam skim persaraan swasta. Walau bagaimanapun, sebagai seorang bankrap yang belum dilepaskan, anda mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk memaklumkan kepada KPI tentang semua aset atau harta termasuk pelaburan PRS yang diperuntukkan di bawah seksyen 24 Akta Kebankrapan 1967.

CARUMAN (INDIVIDU)

Adakah terdapat caruman minimum bagi PRS?

Penyedia PRS menetapkan caruman minimum yang berbeza. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila rujuk ke tab Penyedia di laman web kami untuk jumlah caruman minimum bagi setiap Penyedia PRS.
Penyedia > Penyedia & Skim > Caruman & Pengeluaran

Apakah jenis-jenis caruman?

Untuk maklumat lanjut mengenai jenis caruman, sila rujuk tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Caruman


Bolehkah isteri/ibu bapa/rakan saya mencarum kepada PRS bagi pihak saya?

Ya, mereka boleh mencarum untuk pihak anda. Walau bagaimanapun, caruman kepada PRS perlu dilakukan di bawah akaun PPA anda sendiri. Untuk maklumat lanjut mengenai sumbangan, sila rujuk tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Caruman

Adakah saya perlu mencarum secara bulanan kepada PRS?

Untuk maklumat lanjut mengenai caruman, sila rujuk tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Caruman

Untuk mengetahui mengapa anda perlu membuat caruman tetap, sila rujuk tab Permulaan di laman web kami
Permulaan > Pendidikan Persaraan > Pemurataan Kos Pelaburan > Mengapa Caruman kerap ?


Bila saya boleh membuat caruman kepada PRS akaun saya?

Caruman ke akaun PRS anda boleh dibuat pada masa yang sama anda membuka akaun PRS. Untuk maklumat lanjut mengenai caruman, sila rujuk tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Caruman

Bagaimana saya membuat bayaran kepada Penyedia saya?

Untuk maklumat lanjut mengenai kaedah caruman, sila rujuk ke tab Permulaan di laman web kami
Permulaan > Melabur di dalam PRS > Urusniaga PRS


Bolehkah saya membuat pengeluaran daripada KWSP saya untuk labur ke dalam PRS ?

PRS adalah satu bentuk penambahan simpanan persaraan selain KWSP dan ia dilakukan secara sukarela. Ahli-ahli tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk membuat pengeluaran daripada KWSP untuk mencarum ke dalam PRS.

Di manakah saya boleh menyemak maklumat caruman saya?

Butir-butir caruman boleh diperolehi daripada akaun dalam talian PPA anda. Untuk maklumat lanjut mengenai akaun dalam talian PPA, sila rujuk ke tab PPA di laman web kami
PPA > Perkhidmatan Ahli > Pentadbiran Akaun > Perkhidmatan Dalam Talian

Adakah pelaburan ke dalam PRS dijamin oleh kerajaan atau mempunyai polisi dividen minimum?

Pelaburan PRS tidak dijamin dan ia tidak mempunyai apa-apa polisi dividen minimum berkanun. Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami Dokumen Penzahiran (Disclosure Document) dan Lembaran Penerangan Produk (Product Highlight Sheets) untuk memahami risiko yang terlibat sebelum melabur ke dalam PRS. Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana anda boleh menguruskan risiko pelaburan, sila rujuk ke tab Permulaan di laman web kami
Permulaan > Pendidikan Persaraan > Pengurusan Risiko

Apa yang berlaku kepada caruman dalam akaun PRS jika saya diisytiharkan bankrap selepas mengambil bahagian dalam skim ini?

Sebagai seorang yang bankrap, anda atau majikan anda boleh terus mencarum kepada PRS. Anda masih akan menikmati hak-hak yang diberikan kepada ahli-ahli PRS termasuk hak untuk menukar dana atau permintaan bagi pemindahan apa-apa faedah yang terakru kepada Penyedia PRS lain. Anda juga boleh meminta untuk membuat pengeluaran mengikut keadaan yang dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (” Garis Panduan PRS “). Walau bagaimanapun, pengeluaran dari akaun akan tertakluk kepada pengawasan dan syarat ini dari Ketua Pengarah Insolvensi (” KPI “).

CARUMAN (MAJIKAN)

Jika saya seorang pekerja Syarikat X dan saya kini mencarum ke dalam PRS secara peribadi, perlukah Syarikat X mencarum kepada akaun PRS saya?

Memandangkan PRS adalah satu skim sukarela, majikan, pekerja atau individu tidak wajib untuk mencarum. Sila rujuk dengan majikan anda jika mereka mempunyai program untuk PRS. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di laman utama dan klik pada Pekerja dan seksyen majikan untuk maklumat lebih lanjut.

Saya berminat untuk mencarum PRS untuk pekerja saya, dengan siapakah yang boleh berunding?

Anda boleh berjumpa dengan mana-mana Penyedia PRS untuk maklumat lanjut. Untuk senarai penuh Penyedia PRS, anda boleh merujuk ke tab Penyedia di laman web kami
Peyedia > Penyedia & Skim

Syarikat saya mencarum kepada PRS bagi pihak pekerja. Apakah jumlah pelepasan cukai yang syarikat saya boleh perolehi?

Untuk maklumat lanjut mengenai pelepasan cukai untuk Majikan, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Caruman


Adakah syarikat saya layak untuk mendapat pelepasan cukai sejumlah 19%?

Untuk maklumat lanjut mengenai pelepasan cukai Majikan untuk PRS, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri Skim > Caruman

Apa yang berlaku kepada caruman dalam akaun PRS sekiranya saya di isytiharkan bankrap selepas mengambil bahagian dalam skim ini?

Sebagai seorang yang bankrap, anda atau majikan anda boleh terus mencarum ke dalam PRS. Anda masih boleh menikmati hak-hak yang diberikan kepada ahli-ahli PRS termasuk hak untuk menukar dana atau permintaan bagi pemindahan apa-apa faedah yang terakru kepada Penyedia PRS lain. Anda juga boleh meminta untuk pengeluaran mengikut keadaan yang dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (“Garis Panduan PRS”). Walau bagaimanapun, pengeluaran dari akaun akan tertakluk kepada pengawasan dan syarat ini dari Ketua Pengarah Insolvensi (” KPI “).

PERTUKARAN

Bolehkah ahli menukar dana pada tahun pertama?

Pertukaran dana oleh Penyedia yang sama dibenarkan dalam tahun pertama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pertukaran, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pertukaran / Pemindahan

Berapa kali boleh saya membuat pertukaran dalam masa setahun dan berapakah bayaran yang dikenakan?
Untuk yuran dan caj ke atas pertukaran, sila rujuk ke tab Penyedia di dalam laman web kami di bawah Yuran dan Caj
Penyedia > Penyedia & Skim > Yuran dan Caj untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kekerapan Pertukaran, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pertukaran / Pemindahan
Apa yang berlaku kepada caruman dalam akaun PRS jika saya diisytiharkan bankrap selepas mengambil bahagian dalam skim ini? Adakah saya masih boleh menukar dana?

Sebagai seorang yang bankrap , anda atau majikan anda boleh terus menyumbang kepada PRS. Anda masih akan menikmati hak-hak yang diberikan kepada ahli-ahli PRS termasuk hak untuk menukar dana atau permintaan bagi pemindahan apa-apa faedah yang terakru kepada Penyedia PRS lain. Anda juga boleh meminta untuk pengeluaran mengikut keadaan yang dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (” PRS Garis Panduan “). Walau bagaimanapun , pengeluaran dari akaun akan tertakluk kepada pengawasan dan syarat ini dari Ketua Pengarah Insolvensi (“KPI “).

PEMINDAHAN

Bolehkah saya membuat pemindahan dalam tahun pertama mencarum ke PRS?

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemindahan, sila rujuk tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pertukaran / Pemindahan

Berapa kali boleh saya membuat pemindahan dana dalam masa setahun dan berapakah bayaran yang dikenakan?

Untuk yuran dan caj pemindahan, sila rujuk tab Penyedia di dalam laman web kami di bawah Yuran dan Caj
Penyedia > Penyedia & Skim > Yuran dan Caj

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kekerapan pemindahan, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pertukaran/Pemindahan

Senario 1
Saya melabur dalam Penyedia 1 Dana A pada 2 Januari 2013. Pada 2 Februari 2014, saya ingin memindahkan semua pegangan saya dari Dana A kepada Penyedia 2 Dana C. Saya tidak membuat apa-apa pemindahan lain bagi tahun ini. Adakah pemindahan saya akan diluluskan?

Ya, pemindahan anda akan diluluskan kerana:
1) anda telah melabur dalam Dana A lebih daripada satu tahun;
2) ini adalah pemindahan pertama dari Penyedia 1;
3) anda membuat pemindahan kepada satu dana.


Senario 2
Saya melabur dalam Penyedia 1 Dana A pada 2 Januari 2013. Pada 14 Februari 2014, saya ingin memindahkan semua pegangan saya dari dana Penyedia 2 untuk Dana C dan Penyedia 3 untuk Dana D. Saya tidak pernah membuat apa-apa pemindahan lain bagi tahun ini. Adakah pemindahan saya akan diluluskan?

Tidak, pemindahan anda tidak akan diluluskan kerana anda hanya dibenarkan untuk memindahkan kepada 1 dana.

Untuk maklumat lanjut mengenai Pemindahan, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pertukaran / Pemindahan

Apa yang berlaku kepada caruman dalam akaun PRS jika saya diisytiharkan bankrap selepas mengambil bahagian dalam skim ini? Adakah saya masih mampu untuk memindahkan dana antara Penyedia?

Sebagai seorang yang bankrap , anda atau majikan anda boleh terus mencarum kepada PRS. Anda masih boleh menikmati hak-hak yang diberikan kepada ahli-ahli PRS termasuk hak untuk menukar dana atau permintaan bagi pemindahan apa-apa faedah yang terakru kepada Penyedia PRS lain. Anda juga boleh meminta untuk membuat pengeluaran mengikut keadaan yang dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (“Garis Panduan PRS”). Walau bagaimanapun , pengeluaran dari akaun akan tertakluk kepada pengawasan dan syarat ini dari Ketua Pengarah Insolvensi (“KPI”).

PENGELUARAN PRA-PERSARAAN (Jika anda berumur di bawah 55)

Bilakah saya boleh mula memohon untuk pengeluaran?

Untuk mengetahui lebih lanjut bila permintaan untuk pengeluaran boleh dibuat, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Berapa kali boleh saya membuat pengeluarkan dalam setahun dan berapakah bayaran yang dikenakan?

Untuk yuran dan caj ke atas pengeluaran pra-persaraan, sila rujuk ke tab Penyedia di dalam laman web kami di bawah Yuran dan Caj
Penyedia > Penyedia & Skim > Yuran dan Caj

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kekerapan Pengeluaran, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Dari sub-akaun mana boleh saya membuat pengeluaran?

Pengeluaran pra-persaraan hanya boleh dilakukan dari sub-akaun B
Untuk mengetahui lebih lanjut, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Apakah dokumen yang diperlukan bagi saya membuat pengeluaran pra-persaraan?

Selain daripada pengeluaran disebabkan oleh kematian dan perlepasan kekal, tiada dokumen dan sebab-sebab yang diperlukan untuk membuat pengeluaran pra- persaraan. Bagi kematian dan pelepasan kekal, sila rujuk ke tab PRS di dalam laman web kami untuk maklumat lanjut
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS> Pengeluaran : Dokumentasi Pengeluaran

Apakah dokumen yang diperlukan bagi saya untuk membuat pengeluaran pra-persaraan kerana perlepasan kekal?
Apakah dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran disebabkan oleh kematian?
Jika saya tidak mahu mencarum ke dalam PRS lagi, bolehkah saya mengeluarkan semua wang saya dan menutup akaun PPA saya?

Anda boleh berhenti mencarum ke dalam PRS pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, anda hanya boleh mengeluarkan semua wang anda apabila mencapai umur persaraan . Anda boleh membuat pengeluaran pra-persaraan dari sub-akaun B anda dan ianya tertakluk kepada 8% penalti cukai.

Sila rujuk ke tab PRS di dalam laman web kami untuk maklumat lanjut
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran


Saya seorang warganegara asing, dan saya berhenti bekerja di Malaysia sebelum umur 55 tahun. Bolehkah saya mengeluarkan semua dana saya?

Anda layak untuk membuat pengeluaran penuh dari Sub- akaun A dan B dan tidak dikenakan 8% penalti cukai kerana ini dianggap sebagai pengeluaran pra-persaraan memandangkan ia pelepasan kekal. Untuk senarai dokumen yang perlu dikemukakan, sila rujuk ke tab PRS dalam laman web kami untuk maklumat lanjut
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS> Pengeluaran : Dokumentasi Pengeluaran


Saya melabur dalam Penyedia 1 dalam Dana A dan Penyedia 2 dalam Dana B pada 2 Januari 2013. Pada 2 Februari 2014, saya ingin membuat pengeluaran pra-persaraan daripada Dana A dan Dana B. Saya tidak pernah membuat apa-apa pengeluaran pra-persaraan untuk tahun ini. Adakah pengeluaran pra-persaraan saya akan diluluskan?

Ya, pengeluaran pra-persaraan anda akan diluluskan kerana:
1) anda telah melabur dalam Penyedia 1 dalam Dana A dan Penyedia 2 dalam Dana B selama lebih daripada 1 tahun dan;
2) anda tidak membuat sebarang pengeluaran pra-persaraan dengan Penyedia tersebut untuk tahun ini.

Untuk maklumat lanjut mengenai Pengeluaran Pra- Persaraan, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

PENGELUARAN PERSARAAN (Jika anda berumur 55 dan ke atas)

Bilakah saya boleh mula memohon untuk pengeluaran?

Untuk mengetahui lebih lanjut bila permintaan untuk pengeluaran boleh dibuat, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Adakah terdapat sebarang had untuk saya membuat pengeluaran selepas bersara?

Tidak, tiada had untuk pengeluaran persaraan.


Jika pada mulanya saya melabur di dalam PPA dan kemudian berhenti mencarum, bila saya boleh mengeluarkan dana saya dari PPA?

Dana ini akan dapat dikeluarkan selepas bersara. Malah jika tiada caruman berulang, selepas caruman permulaan, akaun PPA itu dianggap aktif dan pengeluaran selepas bersara masih boleh dilakukan.

Walaupun pengeluaran sekali gus dibenarkan, ahli digalakkan untuk mengekalkan caruman tetap. Untuk mengetahui mengapa anda perlu mencarum secara tetap, sila rujuk ke tab Permulaan di laman web kami
Permulaan > Pendidikan Persaraan > Pemurataan Kos Pelaburan > Mengapa Caruman kerap?

Untuk maklumat lanjut mengenai Pengeluaran , sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Sebagai ahli PRS, bilakah saya boleh membuat pengeluaran penuh daripada PRS?

Buat masa ini, ahli layak membuat pengeluaran penuh daripada PRS apabila mencapai umur 55 tahun. Walau bagaimanapun, SC boleh menentukan umur yang lain dari semasa ke semasa. Ahli-ahli akan dimaklumkan jika terdapat sebarang pindaan.

Walaupun pengeluaran sekali gus dibenarkan, ahli digalakkan untuk masih terus mengekalkan caruman tetap. Untuk mengetahui mengapa anda perlu mencarum secara tetap, sila rujuk ke tab Permulaan di laman web kami
Permulaan > Pendidikan Persaraan > Pemurataan Kos Pelaburan > Mengapa Caruman kerap?

Untuk maklumat lanjut mengenai Pengeluaran, sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran disebabkan oleh kematian?

Sila rujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran : Dokumentasi Pengeluaran


Apa yang berlaku kepada pelaburan PRS selepas kematian secara tiba-tiba?

Penamaan benefisiari tidak dibenarkan di bawah undang-undang untuk PRS dan sekiranya berlaku kematian, wang PRS akan kembali kepada harta pusaka ahli yang telah mati dan diagihkan mengikut arahan mahkamah.

Apa yang berlaku kepada caruman dalam akaun PRS jika saya diisytiharkan bankrap selepas mengambil bahagian dalam skim ini? Adakah saya masih mampu untuk memindahkan dana antara Penyedia?

Sebagai seorang yang bankrap , anda atau majikan anda boleh terus mencarum kepada PRS. Anda masih boleh menikmati hak-hak yang diberikan kepada ahli-ahli PRS termasuk hak untuk menukar dana atau permintaan bagi pemindahan apa-apa faedah yang terakru kepada Penyedia PRS lain. Anda juga boleh meminta untuk membuat pengeluaran mengikut keadaan yang dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (“Garis Panduan PRS”). Walau bagaimanapun , pengeluaran dari akaun akan tertakluk kepada pengawasan dan syarat ini dari Ketua Pengarah Insolvensi (“KPI”).

PENALTI CUKAI

Adakah cukai 8% digunakan untuk jumlah pengeluaran penuh atau jumlah bersih tolak yuran / caj?
Sekiranya saya membuat pengeluaran pra-persaraan, bagaimana saya boleh membayar penalti cukai?

Untuk maklumat lanjut mengenai Pengeluaran dan Penalti Cukai, anda boleh merujuk ke tab PRS di laman web kami
PRS > Mengenai PRS > Ciri-ciri PRS > Pengeluaran

Saya berusia 55 tahun dan saya ingin membuat pengeluaran penuh dari akaun PRS. Adakah saya akan menanggung penalti cukai?
Saya seorang pekerja yang berumur 55 tahun yang sedang bekerja dan saya masih mencarum ke dalam PRS. Adakah saya masih dikenakan penalti cukai 8% apabila saya menarik diri daripada akaun PRS saya?

Tiada penalti cukai bagi pengeluaran selepas mencapai umur persaraan 55 tahun.

Walaupun pengeluaran sekali gus dibenarkan, ahli digalakkan untuk masih terus mengekalkan caruman tetap. Untuk mengetahui mengapa anda perlu mencarum secara tetap, sila rujuk ke tab Permulaan di laman web kami
Permulaan > Pendidikan Persaraan > Pemurataan Kos Pelaburan > Mengapa Caruman kerap?