Pemegang Amanah Skim PRS

Pemegang_amanah_skim_skim_persaraan_swasta

Setiap skim PRS perlu melantik pemegang amanah skim PRS yang diluluskan bagi memantau operasi dan pengurusan dana secara aktif oleh Penyedia PRS. Ini adalah bagi melindungi kepentingan setiap ahli. Pemegang amanah skim juga mempunyai tanggungjawab fidusiari bagi memastikan setiap Penyedia PRS mematuhi surat ikatan dan dokumen penzahiran skim. Di samping itu, pemegang amanah skim PRS juga bertanggungjawab menyediakan hak jagaan untuk asset dana PRS.

Pemegang_amanah_skim_skim_persaraan_swasta_2


Penafian: Tiada bahagian daripada rajah di atas boleh disebarkan, diterbitkan semula atau digunakan tanpa kebenaran dari PPA.