Pengenalan

Insentif_Golongan_MudaDalam Bajet 2014 dibentangkan pada 25 Oktober 2013, Perdana Menteri telah mengumumkan insentif sebanyak RM500 kepada pencarum yang mengambil bahagian dalam skim PRS untuk memupuk kepentingan menyimpan dari usia muda bagi memastikan simpanan yang mencukupi semasa bersara. RM500 adalah caruman sekali sahaja oleh Kerajaan kepada ahli-ahli golongan muda PRS untuk menggalakkan golongan muda membuat simpanan jangka panjang untuk persaraan melalui PRS.

Kerajaan akan mencarum RM500 setiap orang yang berkelayakan untuk digunakan untuk membeli unit-unit dana PRS dalam akaun PRS golongan muda, yang telah terkumpul jumlah caruman kasar sekurang-kurangnya RM1,000 dalam tempoh setahun. Insentif ini akan disediakan untuk tempoh 5 tahun dari tahun 2014 sehingga 2018.

Pembentangan Pelancaran Insentif Golongan Muda PRS