Kebimbangan Persaraan

kebimbangan_persaraan_skim_persaraan_swasta

Tiga perkara utama yang ramai pesara hadapi di pasca persaraan:

  1. Tidak dapat menggantikan pendapatan sebelum persaraan mereka pada waktu persaraan
  2. Dana persaraan tidak mencukupi untuk bertahan dalam tempoh persaraan
  3. Kesan inflasi ke atas dana persaraan mereka

Atas sebab-sebab di atas, pesara ini mungkin:

  1. Bergantung kepada sokongan kewangan sama ada dari keluarga mereka atau kerajaan
  2. Menghabiskan simpanan persaraan dalam tempoh yang singkat
  3. Menghadapi kos hidup yang meningkat

Penafian: Tiada bahagian daripada rajah di atas boleh disebarkan, diterbitkan semula atau digunakan tanpa kebenaran dari PPA.